Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00 • kontakt: Fra 2016 er Rikskonsertene - sammen med DKS-sekretariatet - omgjort til Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (se www.kulturtanken.no). Samtidig er musikk omgjort fra skolekonsertordning til et av seks kunst- og kulturuttrykk finansiert av spillemidler i DKS, og produksjon av musikkaktiviteter overført fullt ut til fylkeskommuner (og kommuner).
[KOPI] MONKEY KING
Produksjonsliste
Program

[KOPI] MONKEY KING

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Vi tar samarbeidet med Kina til nye høyder når vi utvider en norsk trio med 7 kinesiske musikerer. Erhu, pipa, guzheng, yang qin, zhong ruan og kinesiske bambusfløyter er instrumenter som skal spilles på når kinesiske folkemusikerer fra byen Guangzhou kommer på besøk til Akershus.

Læreplanmål

Fra Læreplan i musikk - Læreplankode: MUS1-01

Musikalsk mangfold og sjangerbredde.

Samisk og norsk musikk, andre kulturers folkemusikk, kunstmusikk og ulike former for improvisert og rytmisk musikk inngår i musikkfaget.

Det er derfor en forutsetning for å oppfylle formålet med faget at man innenfor alle hovedområdene på alle trinn arbeider med sjangerbredde og musikalsk mangfold.
Slik kan holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet utvikles. I et flerkulturelt samfunn kan faget medvirke til positiv identitetsdanning gjennom å fremme tilhørighet til ens egen kultur og kulturarv, toleranse og respekt for andres kultur og forståelse for musikkens betydning som kulturbærer og verdiskaper lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Kompetansemål - Etter 2.trinn LYTTE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

· samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi

 · samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak

Kompetansemål - Etter 4. årstrinn LYTTE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

· gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

· gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer

· gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter

· gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rikskonsertene

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Majken Christiansen (Sang)
 • Eirik Andre' Rydningen (Trommer)
 • Ingrid Kindem (Keyboards)
 • Xia Xiao Fan (Daniel) (Erhu)
 • Du Xin Xin (Pipa)
 • Hu Yu Min (Guzheng)
 • Chou Wen Jing (Yang Qin)
 • Liu Long (Sheng)
 • Zhou Feng Yi (Zhong Ruan)
 • Zhao DaYu (Bambusfløyter)

Multimedia og vedlegg

Bilder

H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\Daniel.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\Dayu.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\DU XIN XIN.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\Chou Wen Jing.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\Hu Yu Min.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\Liu Long.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\Zhou Feng Yi.jpg
Foto: Xio Xioa Fan
H:\DksA\FAGOMRÅDER\MUSIKK\0-Grs\2016-17\MONKEY KING\Bilder\eirik.jpg
Foto: Xio Xioa Fan

Video/Lyd

Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om produksjonen?
Kontakt produsent: Einar Thorbjørnsen, 90750649, Einar.Thorbjornsen@afk.no

Spørsmål om tider?
Kontakt turnékoordinator: Unni Skavdal Havdal, 95748025, Unni.Skavdal.Havdal@afk.no
Programlengde
37
Maks publikumsantall
250
Arena / rom
Gymsal/ Aula
Oppriggingstid
50 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Medvirkende
 • Majken Christiansen (Sang)
 • Eirik Andre' Rydningen (Trommer)
 • Ingrid Kindem (Keyboards)
 • Xia Xiao Fan (Daniel) (Erhu)
 • Du Xin Xin (Pipa)
 • Hu Yu Min (Guzheng)
 • Chou Wen Jing (Yang Qin)
 • Liu Long (Sheng)
 • Zhou Feng Yi (Zhong Ruan)
 • Zhao DaYu (Bambusfløyter)