Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Kontaktperson:
Laus levande
Produksjonsliste
Program

Laus levande

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Folkemusikk med dansefot

Ein gjøglartrupp bankar på skuleporten! Inn kjem ein staseleg spelemann med fela i hand, ein omreisande frikar med einrader på ryggen og ei lettbeint "kjerring" med stav! Ut av instrument og strupe trillar tradisjonstoner – og innimellom rykkjer det så mykje i foten at dei lyt danse!

Tre dedikerte utøvarar har dukka ned i til dels ukjend folkemusikkmateriale frå ymse Akershus-regionar, og funne perler dei har pussa blanke for deg.  Rydd golvet og gjer klar til både pardans og lausdans, alvor og skjemt! Eit eventyrleg-poetisk-musikalsk trekantdrama vil snart finne stad på din skule!

Lærerveiledning

Repertoaret i denne laus levande  "dansekonserten" er henta frå ulike tider og ulike miljø; frå dei gamle bygdedansane med røter attende til 1500-talet (m.a. halling og springdans) til den såkalla storgardsmusikken (polonese, engelis, menuett, gigue m.m.) - musikk som vart spelt omkring på dei store gardane på 1800-talet og som var sterkt prega av den europeiske kunstmusikken, slik namnet på dansane gjev uttrykk for.

Vi ber om at elevane får vite litt om bygdedansenhalling/laus (sjå vedlagt lenkje). Musikken vil bli spelt på fleire instrument; fele, einrader (eit lite trekkspel med berre ei rad med knappar)), munnspel, seljefløyte, harpe og  bass-langleik. Nokre av desse og andre typiske folkemusikkinstrument, kan du finne stoff om i del 4 frå Vegar Vårdals ironisk-humoristiske artikkelserie skrivi på oppdrag frå Norsk Kulturarv. I del 1 frå same serie, blir det fabulert kring omgrepet folkemusikk; kva er det nå eigentleg? Kva legg elevane i dette? Og ta nå endeleg ikkje namnet på artikkelserien personleg!

Last ned:

Bruk konserten

KUNSTEN Å VÆRE EN GOD LYTTER - eit Bruk konserten!-opplegg

Sidan dette er ein akustisk konsert med til dels "lydsvake" instrument, trengst det ro og lyttande atmosfære for å få med seg alle ord og tonar. Tipsar om å nytte det vedlagte Bruk konserten!-opplegget Kunsten å være en god lytter  for å førebu elevane og setje dei inn i lyttemodus!

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
 • Produsent: Spørsmål om tidspunkt/ gjennomføring:
  Turnekoordinator Vestfold fk: Belinda Leu 94864966
 • Idé/opplegg: Produsent Ann-Cathrin Tessnes og musikarar i samarbeid.

Om kunstner / utøver / gruppe

Øyonn Groven Myhren arbeider som frilans songar, låtskrivar og folkedansar, og har dei siste åra vore leiande på den norske folkemusikkscena. Ho kjem frå ein familie med røter djupt i folkemusikktradisjonen, både vokalt og instrumentalt, noko som m.a. har inspirert henne til å jobbe med instrumentalsong (t.d. tralling av slåttar). Øyonn er med i fleire grupper og har samarbeidd mykje med kunstnarar frå andre sjangrar. Av tingingsverk ho har skrivi, kan nemnast Nivelkinn i samarbeid med Odd Nordstoga som vart gjeve ut på CD og fekk Spelemannsprisen i 2002.

Ulf-Arne Johannessen er ein allsidig utøvar som i tillegg til å danse både halling og pardans i det absolutte toppsjiktet, spelar torader, banjo, gitar, bass og trekkspel! Han har lang og brei erfaring frå sceniske produksjonar ved ymse teater, men òg frå forestillingar med dansekompaniet FRIKAR. Ulf-Arne har drivi utstrekt turnèverksemd både i regi av Riksteatret og RK. Han er ein populær kurshaldar i torader og dans, og har gjeve ut solo-CD'en Brennheiten - lausog springar frå Hallingdal.

Andreas Skeie Ljones er ein utøvande musikar med basis i folkemusikk. Han arbeider òg som komponist, produsent og konseptutviklar for prosjekt innanfor folkemusikk og dans. Som utøvar og komponist har han m.a. fleire sceniske produksjonar med dansekompaniet FRIKAR bak seg. Han har  vore med på på plateutgjevingar med  Majorstuen, Ola Bremnes og Odd Nordstoga i tillegg til hans eige band, Andreas Ljones Band. Andreas  var forøvrig den fyrste som tok Diplomstudiet ved Norges Musikkhøgskole med hardingfele som instrument!


Medvirkende

 • ØYONN GROVEN MYHREN (Song, dans, lyre m.m.)
 • ULF-ARNE JOHANNESSEN (Dans, torader m.m.), , 477 56 565
 • ANDREAS SKEIE LJONES (Fele, munnharpe m.m.)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Laus levande
Foto: Andreas Ljones
Ti øre for tankane dine, Andreas!
Foto: Ann-CathrinTessnes
Korleis få den jenta interessert?
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Rivalane mønstrar kvarandre
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Trekantdrama på gang?
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Eit av mange karstykkjy....
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Å, den som berre hadde horn i panna!
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Musikalsk duell med cymbalsekundant
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Musikalsk forbrødring?
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
God stemning!
Foto: Ann-Cathrin Tessnes
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
ULF-ARNE JOHANNESSEN, , 477 56 565
Programlengde
Ca 40 minutt
Maks publikumsantall
180
Arena / rom
Gymsal eller annan passande arena
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad om publikumsplassering
Oppsettet vårt er inspirert av sirkusmanesjen; ein "nesten-rund" utøvararena med publikum plassert på matter, benkar og stolar som i eit slags amfi (sjå vedlagt skisse). "Scena" byrjar ved langveggen, er omlag 6-7 m brei og strekkjer seg 6-7 m fram i rommet. Pilene indikerar midtgangar.
Merknad
Research/dramaturgi/manus: Øyonn Groven MyhrenMusikalske konsulentar:  Marianne Tomasgaard  - SAFFA  (Rådet for folkedans og folkemusikk i Akershus) og Hans Olav Gorseth - Norges musikkhøgskoleKostyme/scenografi: Ann-Cathrin Tessnes
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune
Produsent:
Spørsmål om tidspunkt/ gjennomføring:
Turnekoordinator Vestfold fk: Belinda Leu 94864966
Medvirkende
 • ØYONN GROVEN MYHREN (Song, dans, lyre m.m.)
 • ULF-ARNE JOHANNESSEN (Dans, torader m.m.)
 • ANDREAS SKEIE LJONES (Fele, munnharpe m.m.)