Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00 • kontakt: Fra 2016 er Rikskonsertene - sammen med DKS-sekretariatet - omgjort til Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (se www.kulturtanken.no). Samtidig er musikk omgjort fra skolekonsertordning til et av seks kunst- og kulturuttrykk finansiert av spillemidler i DKS, og produksjon av musikkaktiviteter overført fullt ut til fylkeskommuner (og kommuner).
DUO Catharina & Jie
Produksjonsliste
Program

DUO Catharina & Jie

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan kan en fiolin snakke med et piano? Kan en fiolin være glad og et piano være trist? Selvfølgelig kan ikke en fiolin snakke eller vise følelser. Men musikerne kan gjøre det mulig for publikum å kjenne igjen et bredt følelsesregister, selv om samtalen er uten ord.

Svarene på hvordan det skjer får dere i denne konserten som vi har kalt DUO Catharina & Jie. Og det er ikke hvem som helst som spiller på instrumentene! På fiolin møter dere Catharina Chen, som er tidenes yngste orkesterleder ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo. På piano spiller Jie Zhang som er en av de mest brukte solopianister og akkompagnatørene i Norge de siste årene. Hun vant den viktige Prinsesse Astrids musikkpris i 2010 og var i en periode den eneste eleven til Leif Ove Andsnes.   

Etter konserten blir Catharina og Jie igjen en liten stund, for å høre hva dere tenker om konserten og det dere har sett og hørt. Er det noe spesielt dere undrer på eller fabulerer over?

Ekstra - Om å snakke uten ord:

Ikke-verbal kommunikasjon
Video: 8 types of nonverbal communication

Lærerveiledning

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER
 • Se stageplot for publikumsoppsettet. 
 • Musikerne ankommer ca. 35-45 minutter før første konsert
 • Driftsansvarlig og involverte lærere må få lese konsertinformasjonen
 • Det er viktig at teksten blir formidlet til alle elever som skal på konserten
 • Konserten vil vare ca. 35 minutter
 • Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted
 • Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene
 • Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger. De forberedte møtene er ofte de beste. Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører. Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer for mer informasjon

Velkommen til konsert!

Bruk konserten

HVORDAN FORLENGE KONSERTOPPLEVELSEN?

Musikk, kompetansemål 8.-10. årstrinn i Kunnskapsløftet

Lytte: Gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen.

TIPS:

 • La elevene skrive en konsertkritikk rett i etterkant av konserten
 • La elevene skrive om hva de tenkte, følte eller undret seg over  når de hørte enkelte av stykkene

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Trøndelag
 • Kunstnere/grupper: Catharina Chen & Jie Zhang
 • Produsent: Produsent/konsertdramaturgi: Hallgeir Frydenlund, Kulturtanken
 • Idé/opplegg: Hallgeir Frydenlund, Catharina Chen og Jie Zhang

Om kunstner / utøver / gruppe

Fiolinisten Catharina Chen regnes som en av de mest lovende unge, norske utøvere innen klassisk musikk. Hun er, som tidenes yngste, orkesterleder ved Den Norske Opera & Ballett. I 2009 ble hun kåret til INTRO-musiker i Rikskonsertene, og hun har vært solist med alle de store norske orkestrene, samt orkestre i både Kina og USA.

For mer informasjon om Catharina Chen, se: www.catharinachen.no

Jie Zhang studerte først piano i Shanghai i Kina. I årene 2003 til 2006 studerte hun med professor Håvard Gimse på Norges musikkhøgskole, og i 2011 fullførte hun sine soliststudier samme sted med Leif Ove Andsnes som lærer. 

For mer informasjon om Jie Zhang, se: jie-zhang.net


Medvirkende

 • Catharina Chen & Jie Zhang
 • Catharina Chen
 • Jie Zhang

Multimedia og vedlegg

Bilder

Jie Zhang
Foto: Jie-Zhang.net
Catharina Chen
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene
CathOgJieOppsett.jpg
Musikk
Trinn: 5 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnelegger Greta H. Onsøien
E-post: greta.onsoien@stfk.no
Tlf: 482 23 990
Produsent Øyvind Anda
E-post: oyvind.anda@stfk.no
Tlf: 934 42 916
Kristin Løseth Waade, E-post:kriwa@trondelagfylke.no, tlf 47603871
Kontaktperson utøver
Catharina Chen: 412 34 618
catharina.chen@gmail.com
Programlengde
35 min.
Maks publikumsantall
140
Arena / rom
Gymsal
Bærehjelp
Ja, hvis det ikke finnes et nystemt piano på skolen
Oppriggingstid
35 min.
Nedriggingstid
30 min.
Trenger nystemt piano
Ja
Merknad om publikumsplassering
Se vedlagt stageplot
Merknad for spillested
Vi ber om at skolene sjekker sine piano i god tid før konserten og stemmer dem før konserten.Tips til pianostemmer:Erling Arne Pedersen tlf +4791812054. Konserten er absolutt best med et akustisk piano
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Trøndelag
Produsent:
Produsent/konsertdramaturgi: Hallgeir Frydenlund, Kulturtanken
Medvirkende
 • Catharina Chen
 • Jie Zhang