Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00 • kontakt: Fra 2016 er Rikskonsertene - sammen med DKS-sekretariatet - omgjort til Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (se www.kulturtanken.no). Samtidig er musikk omgjort fra skolekonsertordning til et av seks kunst- og kulturuttrykk finansiert av spillemidler i DKS, og produksjon av musikkaktiviteter overført fullt ut til fylkeskommuner (og kommuner).
La Belle Dance
Produksjonsliste
Program

La Belle Dance

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

For å kunne forstå musikken fra barokken må man kunne noe om dansen, motene, kulturen og samfunnet fra 1700-tallets Frankrike. La Belle Dance bruker disse elementene til å skape en større sammenheng for konsertens lytteopplevelse. La Belle Dance handler om barokkmusikk, barokkdans og et kongelig ball.

Konserten presenterer noen av landets dyktigste spesialister på barokkmusikk og -dans, og et program som bringer fjern historisk tid inn i gymsalen. Elevene opplever betagende og elegant dans, akkompagnert av en vakker og energisk barokkmusikk fremført på tidsriktige instrumenter.

En del av produksjonen inneholder medvirkning i form av dans. Det betyr at elevene må øve på dans i forkant av produksjonen. Link til forberedelsesmateriale finner dere her: Forberedelsesmateriale.

Lærere har ved enkelte tidligere turnéer fått tilbud om dansekurs. Ved turnéene i Møre og Romsdal henvises det til de vedlagte videoene og materiell.

Idé/opplegg: Utøverne i samarbeid med produsent Scott Rogers Scenisk instruksjon: Anethe Alfsvåg
Rekonstruksjon av historisk koreografi: Elizabeth Svarstad
Produsent: Scott Rogers, Buskerud fylkeskommune 2008.

Utøvere:

Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte

har spilt med ledende ensembler fra inn- og utland som: Kremlin chamber orchestra, Drottningholms Barockensemble, Barokkanerne, Bergen Kammerensemble, Norsk Barokkorkester, Trondheimsolistene, Kammer Allegria, Norsk Kammerorkester og Oslo Barokkorkester. I tillegg kommer deltagelse ved ulike festivaler: Oslo Operafestival, Stockholm Early Music Festival, Oslo Kammermusikkfestival, The Early Music Festival i London, Vinternattfestivalen i Oslo, Griegfestivalen i Arendal, Barokkfest i Trondheim samt Johan Halvorsen Musikkfest i Drammen. Våren 2007 ble hun en av tre vinnere av Rikskonsertenes lanseringsprogram «Intro- klassisk» i sesongen 2008–2009. I regi av Rikskonsertene reiste hun til India og Kina for blant annet å framføre norsk og kinesisk musikk med musikere fra Shanghai. Caroline mottok Statens kunstnerstipend for nyetablerte kunstnere i to år, fra 2010 til 2012. 

Elizabeth Svarstad, dans

Elizabeth Svarstad har utdannelse fra Den Norske Balletthøyskole i Oslo og Nordisk mastergrad i dans. Hun er danser, koreograf og pedagog i barokkdans og historiske danser. Hun har medvirket i en lang rekke produksjoner med blant andre Concerto Copenhagen, Ensemble Zimmermann, Norsk Barokkorkester, Det Norske Blåseensemble, Trondheim Barokk, Stavanger Barokk og ensemble Paulus barokk. Hun leder dansekompaniet Compagnie Contours, et kompani som spesialiserer seg på barokkdans i møte med samtidsdans. Hun er doktorgradsstipendiat i dansevitenskap ved Institutt for musikk, NTNU.

Vegard Lund, theorbe og barokkgitar

Vegard Lund har utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Guildhall School of Music and Drama. Her fikk han Premier Prix for sin diplomeksamenskonsert. Han er aktiv som solist, kammermusiker og musikalsk leder og er medlem av ensemblene Nordisk Barokk Kvartett og Pro Musica Antiqua. Han jobber regelmessig med Sveriges Radiokor, Adolf Fredriks Bachkor og Norsk Solistkor i tillegg til oppdrag som solist og continuomusiker med Det Norske Kammerorkester, Norsk Barokkorkester, Barokkanerne og The New Dutch Academy. Han har deltatt på en rekke CD-innspillinger som solist, akkompagnatør og kammermusiker, på plateselskaper som Simax, 2L, Grappa, Kirkelig Kulturverksted, Quattro og Lawo classics.

Lærerveiledning

Forberedelsesarbeid

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER

• Utøverne foretrekker å spille ut fra kortveggen i skolens gymsal.

• Elevene sitter på flatt gulv i et dobbeltsidig amfi (se vedlegg ).

• Utøverne ankommer skolen 1 time og 15 min. før konsertstart.

• Pga. av ømfintlige instrumenter er det viktig at gymsalen holder normal romtemperatur

• 4-5 sterke elever møter utøverne og hjelper til med å bære utstyr, både før og etter konserten.

• Alt foregår på gulvnivå og skolen bør derfor bruke matter, benker og stoler til å bygge et amfi med flere nivåer på alle 3 sidene. Det er viktig at alle ser godt.

• Elevene som skal danse møter 20 min før konsertstart.

• Utøverne setter pris på at kontaktlæreren for danseaktiviteten og kulturkontakt og er til stede under konsertforberedelsene.

• Konserten har en lydsvak og intim karakter som er var for støy. Vennligst slå av vifter og andre støykilder.

• Utøverne ønsker tilgang til en garderobe.

PEDAGOGISK MATERIELL

• I konsertens avslutningssekvens deltar ca. 20 elever i en kontradans. Erfaringsmessig fungerer det best at elever fra 4. eller 5. trinn danser kontradansen. Det er viktig at danseøvingen starter i så god tid som mulig. Det anbefales å lære dansen og siden repetere den jevnlig frem til konserten. Barna trenger gjentatte øvelser for å lære seg dansen helt utenat og være trygge i fremførelsen. Det anbefales også sterkt at barna pynter seg som til et ball. Se vedlagte dokument med forslag til kostymer.Det blir ikke arrangert dansekurs for lærere, men link til lydfiler og filmer til egenøvelse er vedlagt.

HVORDAN SKOLEN KAN STYRKE SIN EGEN KONSERTOPPLEVELSE:

• Erfaringsmessig blir konserten best når den spilles for en blanding av alle klassetrinn.

• På de skolene som har fadderordning, er det fint om fadderne sitter sammen med sine

1. klassinger helt foran.

• Det er en fordel at lærerne setter seg sammen med sine elever og deler konsertopplevelsen med dem.

• Unngå støy og trafikk inn og ut av konsertlokalet.

• Fysisk nærhet til styrker lytteopplevelsen. Fylle opp sitteplassene nærmest musikken først.

• Vi har positiv erfaring med konserter hvor elevene er aktivt involvert som kulturverter.

FORANKRING I KUNNSKAPSLØFTET

Skolekonserten La Belle Dance presenterer barokkmusikken fremført på instrumenter fra perioden og ledsaget av solodans. Produksjonen tar også i bruk historiske kostymer og rører på en del av de sosiale skikker fra miljøet rundt hoffet til Ludvig den 14. Dette fordi at i barokken dannet musikk, dans, klær og det aristokratiske samfunn en sammenhengende kontekst. For å forstå musikken må man kunne se dansen. For å forstå dansen må man kunne se klærne. For å forstå klærne må man kunne forstå samfunnet. Denne sammenhengen skaper også relevans for flere fagområder og gir mulighet til etterarbeid knyttet til konsertopplevelsen. Skolekonsertordningen har forslag til flere aktiviteter. Disse er forankret i læreplanen for fagene norsk, samfunnsfag, musikk og kroppsøving i Kunnskapsløftet.

1.-4. årstrinn:

• Elevene kan snakke om personer og handlinger i konserten

• Elevene kan fortelle om egne erfaringer knyttet til konserten

• Diskutere begrepet fortid. Når utspilte konsertens handling seg?

• Finn Frankrike på kartet. Hvor ligger Frankrike i forhold til Norge?

• Sammenlign liv i Norge i dag med liv i andre land elevene har besøkt

• I barokken ble gitar, fløyte og fiolin brukt mye til dans. Diskuter hva slags instrumenter vi bruker til dans i vår egen tid.

• Dans kontredansen elevene har lært i forbindelse med konsertbesøket. Er det forsatt noen som danser slik i våre dager?

5.-7. årstrinn

I tillegg til punktene over kan elevene:

• Plassere barokkperioden i forhold til vår egen tid.

• Lage en handling fra vår egen tid som er lik konsertens handling. Kunne konsertens problematikk oppstått i dag? Hadde løsningen vært den samme i dag som i barokken?

• Hvilke andre instrumenter fantes i barokken?

• Hvilke instrumenter har vi i dag som er i slekt med instrumenter fra barokken?

• Les om hoffet til Ludvig den 14. Norge har en konge. Har han et hoff?

• Lytt til andre eksempler av barokkmusikk. Hører elevene noen felles elementer?

• Lytt til dansemusikk fra vår egen tid. Hva har den felles med dansemusikk fra barokken?

• Ta utgangspunkt i kontredansen elevene har lært i forbindelse med konsertbesøket. Tilføy nye bevegelser for å skape en helt ny dans.

Kultursekken i Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha tilbakemelding om vellykkede etterarbeidsaktiviteter og forslag til nye måter å forankre konsertopplevelsen i skoledagen. Kontakt gjerne fylkesprodusent Lene T.Mordal, tlf. 71 28 03 22 eller e-post: lene.mordal@mrfylke.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Elizabeth Svarstad (Danser), elizabeth.sl@online.no, 958 87 944
  • Caroline Eidsten Dahl (Blokkfløyte)
  • Vegard Lund, veke 36 + vår-turnéen (Lutt, barokkgitar)
  • Erik Skanke Høsøien, veke 38 (Lutt, barokkgitar)

Multimedia og vedlegg

Bilder

La Belle-1-Jarl Morten Andresen.jpg
La Belle-2-Jarl Morten Andresen.jpg
La Belle Dance
Musikk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: La Belle Dance V20
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lene Torgersen Mordal, e-post: lene.mordal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 22

Kontaktperson utøver
Elizabeth Svarstad, tlf: 958 87 944, e-post: elizabeth.sl@online.no
Elizabeth Svarstad, elizabeth.sl@online.no, 958 87 944
Programlengde
40 minutt
Maks publikumsantall
160
Bærehjelp
4-5 sterke elever møter utøverne og hjelper til med å bære utstyr før og etter konserten. Utøverne ankommer skolen 1 time før konsertstart.
Oppriggingstid
75 min.
Nedriggingstid
25 min.
Merknad
Flatt golv for elevar og utøvarar er naudsynt, sjå vedlegg Publikumsplassering. Gymsal med parkett er best, eller anna rom med flytande golv/parkett grunna dansen. Utøvarane har med dansematte.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Medvirkende
  • Elizabeth Svarstad (Danser)
  • Caroline Eidsten Dahl (Blokkfløyte)
  • Vegard Lund, veke 36 + vår-turnéen (Lutt, barokkgitar)
  • Erik Skanke Høsøien, veke 38 (Lutt, barokkgitar)