Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00 • kontakt: Fra 2016 er Rikskonsertene - sammen med DKS-sekretariatet - omgjort til Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (se www.kulturtanken.no). Samtidig er musikk omgjort fra skolekonsertordning til et av seks kunst- og kulturuttrykk finansiert av spillemidler i DKS, og produksjon av musikkaktiviteter overført fullt ut til fylkeskommuner (og kommuner).
ALO - alltid
Produksjonsliste
Program

ALO - alltid

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Historier om venskap

I konserten Alo blir vi kjende med dei tre musikarane Marit, Snorre og Klemet. Dei fortel om oppveksten sin og om å vere vener, og dei fortel om å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikken dei spelar, i både tradisjonsrik samisk form og moderne lyddrakt. ”Alo” er eit samisk ord, og kan oversettast med ”alltid”. Slik vi ønskjer at venskapa frå barndomen skal vare - for alltid. 

Medverkande

Marit Hætta Øverli - joik
Snorre Bjerck - trommer
Klemet Anders Buljo - joik, gitar og lyd 

Lærerveiledning

Bruk konserten i samfunnsfagsundervisningen!

Kompetansemål 1.-4. trinn, samfunnsfag: «Fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida»

Kompetansemål 5. - 7. trinn, historie: «Gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane»

Lærarar kan finne ulike medieklipp/innslag om samisk kultur og tradisjonar under tema samar på NRK Skole sine nettsider

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: ALO
 • Produsent: I Møre og Romsdal: fylkesprodusent Lene Torgersen Mordal, lene.mordal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853

  Produsert av Morten Brenne, Kulturtanken

 • Idé/opplegg: Musikarane i samarbeid med produsent Morten Brenne, Kulturtanken

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • ALO
 • Marit Hætta Øverli (joik)
 • Snorre Bjerck (trommer )
 • Klemet Anders Buljo (joik, gitar og lyd)

Multimedia og vedlegg

Bilder

ALO; Klemet Anders Buljo, Marit Hætta Øverli og Espen Høgmo
Foto: Rikskonsertene
Musikk / World Music, tradisjonell
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lene Torgersen Mordal, e-post: lene.mordal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853
Kontaktperson utøver
Marit Hætta Øverlie, tlf. 480 00 812
Programlengde
40
Maks publikumsantall
160
Arena / rom
Langsida i konsertlokalet (td. gymsalen) med vanleg oppsett med matter, benkar og stolar.
Bærehjelp
Utøvarane treng 4 litt sterke elevar som bærehjelp. Det er viktig at dei er på plass når utøvarane kjem, tidspunktet blir avtalt i telefonsamtalen.
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent:
I Møre og Romsdal: fylkesprodusent Lene Torgersen Mordal, lene.mordal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853

Produsert av Morten Brenne, Kulturtanken

Medvirkende
 • Marit Hætta Øverli (joik)
 • Snorre Bjerck (trommer )
 • Klemet Anders Buljo (joik, gitar og lyd)