Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Kontaktperson:
Afrisah - NN
Produksjonsliste
Program

Afrisah - NN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

AFRISAH er to ord i eitt - Afrika og sah. I  Elfenbeinskysten i  Vest-Afrika finst det ikkje eit ord for musikk, eller det å synge, spele eller danse. Dei har berre ordet ”sah”, som er alt på ein gong – samhald, glede, fest, rytme og tromming.

Raymond og Kossa kjem frå Vest-Afrika og er aktive både som utøvarar, koreografar og pedagogar. Dei har drevet med afrikansk kulturformidling i Noreg  i mange år. På konserten vil dykk få oppleve både afrikansk song, dans med trøkk, og krafta som bur i djembetromma, eit av dei viktigaste tradisjonelle afrikanske instrumenta. AFRISAH!

Lærerveiledning

Mål LK06:
Eleven skal kunne lytte til og fortelje om lyder i kvardagen (musikk 2. årstrinn). Eleven skal kunne gjenkjenne og sette ord på klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form. (musikk 4. årstrinn)

Fag: musikk
Målgruppe: 1.- 7. årstrinn
Ressurser: god plass, eit skjerf, ulike lydkjelder, ark, papir/tavle

Lytteleikar egner seg som oppvarmingsøvingar og førebuing i forkant av en konserten med Afrisha eller som ein inngang til temaet lytting.

Fremgangsmåte: 

Blindebukk:

Elevgruppa samles i ein stor sirkel. Ein av elevane får bind for auga, og skal oppspore ein lyd som ei av dei andre i gruppa lager. Eleven skal finne ut kor lyden kjem frå og gå i retning av den som lager lyden. La fleire elever få prøve seg.

Kva hører du?
Læreren tar med ein rekkje gjenstandar med ulike lyder frå arbeidspulten. Det kan vere ein hullemaskin, ein penn, linjal, blyant, binders eller ein bok. Læraren spiller dei ulike lydene ved å slippe dei ned på en pult, mens elevane har auga lukka. Elevene gjetter kva for lyder dei høyrer og forklarer kva dei høyrer. Er lyden dump, skarp, sterk, svak bløt, fyldig eller hard? La elevene gjere liknande oppgåver med kvarandre.

Volum:
Elevane står på gulvet, læraren spiller musikk med vekselvis crescendo og decrescendo, sterkare og svakare parti. Borna dramatisarer dynamikken ved å strekkje seg oppover når musikken vert sterkare, og bøye seg framover når musikken vert svakare.

Lydskaping:
Elevene går saman i par og utforsker kva for lyder som uttrykk ulike stemningar eller opplevingar. Kva for lyder lager eg når eg er glad, trist, overraska, forskrekka eller fornøyd? ”Eg er så glad i deg!” gir ein anna oppleving enn ”Nå synes eg du var skikkelig urettferdig!” Elevene får oppleve at stemma kan gå opp-ned og rett fram, ut fra kva vi sier og meiner.

Alle lyttelekene vert avslutta med samtale om kva elevene har høyrt og opplevd. Snakk med elevene om konserten Afrisha og utøverne.

Kvifor:
• Elevene trener opp øyret til å skilje lyder fra kvarandre
• Elevene lærer gjennom lek og åpne øyrene og vert oppmerksom på lydene rundt seg.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rikskonsertene
  • Kunstnere/grupper: Raymond Sereba og Kossa Diomande
  • Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertane
  • Idé/opplegg: Musikarane i samarbeid med produsent Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertane

Om kunstner / utøver / gruppe

Raymond Serebasong, dans, djembe og perkusjon Raymond er fødd på Elfenbeinskysten i Vest-Afrika, der han i fleire år var engasjert ved nasjonalballetten i landet. Han er ein engasjert kunstformidlar og danselærer med lang erfaring. Raymond har også vore på turne i Sogn og Fjordane tidlegare med programmet Zikalo.

Kossa Diomandedjembe, perkusjon og song Kossa er også frå Elfenbeinskysten og er både musikar og dansar. Han har vore aktiv i mange samanhengar sidan han kom til Noreg midt på 1980-talet. Han er aktiv i ei rekkje musikalske samanhengar, og spelar også i gruppa Super Djembe Kan.


Medvirkende

  • Raymond Sereba og Kossa Diomande
  • Raymond Sereba (Song, dans, djembe og perkusjon)
  • Kossa Diomande (djembe, perkusjon og song)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Afrisah
Foto: Rikskonsertene/Torstein Ellingsen
Musikk / World Music, tradisjonell
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
40 min
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Gymsalen ved skulen
Bærehjelp
Trenger bærehjelp av to personer
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
20 min.
Merknad
FØR KONSERTEN:
•Det må vere vanleg romtemperatur i konsertlokalet.

•Det må setjast på plass stolar til publikum i ein halvsirkel (med midtgang) framfor sceneområdet, til vanleg langveggen i gymnastikksalen.

KULTURKONTAKTEN:
•Kulturkontakten ved skulen tek i mot musikarane når dei kjem, og det er fint om vedkomande også kan vere kontaktperson for musikarane under heile opphaldet ved skulen. Dette kan også gjerast av eventuelle elevarrangørar ved skulen, sjå også: www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorerKONFERANSIER:
•Det er fint om ein lærar eller elevarrangørar ynskjer publikum velkomen til konserten rett før den startar, og gjerne også takkar for konserten etterpå. Dette kan avtalast direkte med musikarane.

UNDER KONSERTEN:
Lærarane må gjerne sitje saman med elevane under konserten. Elevane skal ikkje ha yttertøy på.
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertane
Medvirkende
  • Raymond Sereba (Song, dans, djembe og perkusjon)
  • Kossa Diomande (djembe, perkusjon og song)