Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Kontaktperson:
Benedicte Maurseth Trio
Produksjonsliste
Program

Benedicte Maurseth Trio

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

"Det er noko av det eg syns er så vakkert med å vera ein del av denne tradisjonen, at eg lærer slåttar som har gjenge i frå ledd til ledd bakover i generasjonar, og så sender eg og mange andre disse vidare til neste ledd. Og då er ikkje ein sjølv så viktig, men ein er ein del av ein stor sirkel." (Benedicte Maurseth)

Folkemusikalske røter med ny energi

Mystikken, fargane, det rytmiske suget, det meditative, det improvisatoriske, og ikkje minst fridomen, er kjerna i folkemusikken frå Hardanger. Og nettopp fridomen i musikken er noko av det Benedicte Maurseth og musikarane hennar vil ta vare på og syne fram i dette programmet. Folkemusikk handlar ikkje berre om å ta vare på gamle melodiar, like viktig er det å leike seg med musikken, å improvisere rundt låtane, å kjenne seg fri til å forme musikken etter eige hjarte og dermed kanskje skape noko nytt med utgangspunkt i det gamle. Slik kan ein løfte gamle tradisjonar inn i nye lydlandskap, og slik kan vi få dei gamle melodiane med oss inn i framtida.

Benedicte er også oppteken av klang, lyd og det å variere uttrykket sitt, og ho stemmer gjerne hardingfelene på mange ulike måtar for å endre lydbildet, på den måten kjem også nye klangfargar og overtonar til overflata. I tillegg nyttar ho gjerne ekte tarmstrengar og barokkboge på felene, for å få fram den særeigne djupe og varme klangen i musikken.

"Folkemusikken er så open og fri, den har ikkje noko partitur som ein må forhalda seg til. Og nettopp det er noko av det som eg elskar med den musikken, at den er open og fri til å improvisera over."

Lærerveiledning

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER
 • Konsertlokalet må være ferdig rigget og klart til bruk 45 minutter før konserten
 • Publikum plasseres i en halvsirkel foran musikerne enten på kort- eller langveggen av konsertlokalet. Det vil kunne være litt forskjellig fra sted til sted hva som er en hensiktsmessig plassering. Ta en liten drøfting med musikerne når de ankommer skolen, slik at man eventuelt kan gjøre små justeringer.
 • Publikum sitter på matter, benker og stoler i en halvsirkel foran musikerne
 • Om det er mulig er det fint med garderobe i nærheten av konsertlokalet
 • Blending av vinduene styrker konsertopplevelsen
 • Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med den kopp kaffe når man kommer til et nytt sted!

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN PÅ SKOLEN

 • Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene
 • Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger
 • Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører
 • Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer for mer informasjon
 • Gjør elevene på forhånd kjent med programmet og utøverne. De forberedte møtene er ofte de beste
 • Bruk også det vedlagte Bruk konserten-materiellet. Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål

Se også boken Bruk konserten! for flere undervisningsopplegg
www.rikskonsertene.no/brukkonserten

Velkommen til konsert!

Bruk konserten

REKLAME

Reklame, reclamare (latin), å rope igjen og igjen, er tiltak for å gjøre et produkt eller budskap kjent. Å la elevene jobbe med reklame for kulturtilbudene som kommer til skolene er en effektiv måte å spre informasjon og sikre eierskap til konserten som kommer. Reklamene kan gjøre de andre elevene på skolen oppmerksomme på produksjonen som kommer, og skape positive holdninger til det som skal skje.

FAG: Norsk, samfunsfag, Kunst og Håndverk

EMNE: Medier/reklame

MÅLGRUPPE: 8. - 10.årstrinn

TIDSRAMME:
Modul 1: 3 skoletimer
Modul 2: 4 x 3 skoletimer

RESSURSER:
Modul 1: Store ark og penner, eventuelt internett
Modul 2: Videokamera, opptaksutstyr, digitalt kamera

MÅL LK06: Eleven skal vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier (Kompetansemål norsk, 10. årstrinn) Eleven skal kunne vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill (Kompetansemål, Kunst og Håndverk, 10.årstrinn)

FRAMGANGSMÅTE:
Modul 1: Læreren informerer elevene om at de skal lage en reklame for forestillingen som kommer til skolen, ved hjelp av forskjellige typer reklame.( Hvis du ønsker kan dette skje i rolle – du kan f.eks. gi seg ut for å komme fra Rikskonsertene eller fra et reklamebyrå.) Bruk den mottatte konsertinformasjon som informasjon og inspirasjon og grunnlag for den kreative prosessen. Oppfordre gjerne elevene til å finne mer informasjon om musikerne eller Rikskonsertene som ”kunde”, f.eks. på nettet. Bilder av musikerne og musikk til bruk i reklamene finnes ofte på utøvernes hjemmeside, eller bruk gjerne Google og Wikipedia for å samle ytterlige informasjon. Elevene deles i par/grupper og får ”konsertteaseren” til inspirasjon. Læreren bestemmer/ elevene trekker hvilke av gruppene som skal jobbe med de ulike typene av reklame: print, radio og film.
Print - Statisk reklame der mottaker kan bruke noe tid på å studere reklamen.
Radio - et medium som kun høres – visuelle bilder skapes av mottakeren selv.
Film - Levende bilder, sterke visuelle virkemidler.

Elevene jobber kun på idéplanet. Det vil si at de leter etter idéen til den perfekte reklamen. Da må de jobbe seg forbi den første idéen de får, bla om til ny side, tegne og sette i gang på nytt. En god idé er det som er avgjørende for en god reklame – ikke innpakningen. Før de lander på en idé bør elevene har beskrevet/tegnet ned minst 10 idéer på arkene sine. Skissene og gruppas beste idé presenteres for de andre gruppene. Hvis man ønsker det kan elevene konkurrerer mot hverandre om den beste reklamen og premiere vinnergruppen. Lærerne stiller da med et dommerpanel, eller så kan alle gruppene ha stemmerett på andre prosjekter enn sitt eget. Idéskissene kan også stilles ut som veggavis

Modul 2: Bruk idéen gruppen har landet på i modul en, men la elevene jobbe med idéen til et ferdig produkt. Når produktet er ferdig presenteres det/ vises det til de andre elevene, gjerne i plenum på skolene. Evt. kan konkurransen fra modul en videreføres. Man kan også velge å jobbe med bare en av reklametypene, eks. print, om det er ønskelig. Jobber man med idéene frem til et ferdig produkt spres reklamene til hele skolen. Og videre, kanskje finnes det nærradio, lokal-tv eller lignende medier som gjerne kunne vært inkludert i denne "kampanjen".

HVORFOR

 • Eleven får et personlig og levende forhold til produkter de raklamerer for - nemlig konserten. Ved å skape en slik fortåelse vils elve konsert opplevelsen blir sterkere
 • I tillegg er det å jobbe med idé og ikke innpakning bra for elevenes utvikling i flere fag, det gjør dem fliknere til å jobbe i prosess og ikke være utålmodig etter å få produktet ferdig
 • Elevene får tatt i bruk audio-visuelle/ digitale hjelpemidler og brukt disse på en hensiktsmessig måte. Gruppene må jobbe med å være orientert mot sin målgruppe i tillegg til å være bevisst virkemidlene innenfor sin type reklame

TIPS TIL VIDEREFØRING

La elevene jobbe med en reklamekampanje, f.eks. for alle kulturtilbudene fra DKS som kommer til skolen igjennom skoleåret. På www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer finnes mer informasjon om det å markedsføre skolekonserter. Arbeid med reklame kan godt
settes sammen med arbeid med konsertanmeldelser etter konserten.

www.rikskonsertene.no/brukkonserten

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rikskonsertene
 • Produsent: Morten Brenne, Rikskonsertane
 • Idé/opplegg: Musikerne i samarbeid med Morten Brenne/Rikskonsertene

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Benedicte Maurseth (Hardingfeler, song)
 • Anders Bitustøyl Sæbø (Kontrabass)
 • Snorre Bjartmann Bjerck (Perkusjon)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Benedicte Maurseth
Musikk / Tradisjonsmusikk, norsk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Morten Brenne, produsent i Rikskonsertene/Kulturtanken:
mb@rikskonsertene.no
Mobil: 907 58 875
Kontaktperson utøver
Benedicte Maurseth, b.maurseth@yahoo.no, 95979904
Programlengde
40 min.
Maks publikumsantall
220
Arena / rom
Gymsalen ved skulen eller anna eigna konsertlokale
Oppriggingstid
45 min.
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Morten Brenne, Rikskonsertane
Medvirkende
 • Benedicte Maurseth (Hardingfeler, song)
 • Anders Bitustøyl Sæbø (Kontrabass)
 • Snorre Bjartmann Bjerck (Perkusjon)