Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Stjernemusiker Catharina Chen
Produksjonsliste
Program

Stjernemusiker Catharina Chen

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Fiolinisten Catharina Chen regnes som en av de mest lovende unge, norske utøvere innen klassisk musikk. Hun har vært solist med alle de store norske orkestrene, samt orkestre i både Kina og USA. Hun er, som tidenes yngste, orkesterleder ved Den Norske Opera & Ballett. Nå kommer hun snart til skolen din! Med seg har hun pianisten Joachim Knoph, og sammen gir de konserter som inneholder et variert repertoar som spenner fra det virtuose til det rolige og sarte. Komponistene er blant andre Edvard Grieg, Geirr Tveit, Øistein Sommerfeldt og Pablo de Sarasate. Gamle komposisjoner presentert av en ung stjerne.

Medvirkende:
Catharina Chen - fiolin
Joachim Knoph - piano

Lærerveiledning

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER
 • Elevene sitter på matter, benker og stoler. Spilleplassen må være 5 x 7 meter
 • NB! Musikerne trenger nystemt piano!
 • Musikerne ankommer ca. 45 minutter før første konsert
 • Driftsansvarlig og involverte lærere må få lese konsertinformasjonen
 • Konserten vil vare ca. 35 - 40 minutter
 • Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN

 • Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene
 • Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger. De forberedte møtene er ofte de beste. Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører. Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer for mer informasjon
 • Bruk også det vedlagte Bruk konserten-materiellet. Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål. Se også boken Bruk konserten! for flere undervisningsopplegg

www.rikskonsertene.no/brukkonserten

Velkommen til konsert!

Bruk konserten

KOMPONISTPORTRETT

Etter en idé av Åshild S. Nygaard

I konserten med Intro-musikerne presenteres musikk av blant annet komponistene Johan S. Bach(1685 – 1750) og Edvard Grieg (1843 – 1907). Ta utgangspunkt i disse to komponistene og lag komponistpresentasjoner som belyser komponistens liv og arbeid fra ulike vinkler.

FRAMGANGSMÅTE

Ta utgangspunkt i en komponist fra konserten og del elevene inn i grupper som skal belyse komponistens arbeid fra ulike vinkler. Elevene
fi nner mer informasjon om komponisten på internett og i oppslagsverk, bruk gjerne biblioteket. Forslag på presentasjonsmåter kan være
PowerPoint, veggavis, video eller plansjer.

Forslag på vinklinger kan være:

 • Komponistens bakgrunn og oppvekst
 • Hva kjennetegner/typiske trekk for komposisjonene?
 • Komponistens livsperioder - som ung eller gammel?
 • Har komponistens arbeid betydning for oss i dag?
 • Var komponisten kjent mest han levde, eller fikk hans arbeid først betydning etter hans død?

Elevene legger frem sine presentasjoner for resten av klassen. Presentasjonene danner grunnlag for videre samtale rundt komponistens liv og arbeid.

For spesielt interesserte:
Ta utgangspunkt i et musikkverk av Johan S. Bach. F. eks. en av "Brandenburgkonsertene".
http://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_concertos

Finn 2 innspillinger av verket. F. eks. en innspilling fra 1960-årene og en fra rundt år 2000. Spill verkene for elevene og ha en påfølgende diskusjon i etterkant:

Påvirkes tolkning av musikk av den tiden komponisten levde i? Hvilke ulike valg finnes i de to innpillingene - forskjeller i tempo, dynamikk og karakter. Diskuter hvordan ulike kulturer og tradisjoner påvirker tolkningen av musikken? Hva er forskjellene, og hvorfor? Lytt på innspillingene en gang til og diskuter om dagens kunnskap om barokkmusikk påvirker innspillingene.

HVORFOR:

 • Elevene fordyper seg i en komponist gjennom refleksjon og samtale
 • Elevene lærer om komponistene gjennom ulike vinklinger og presentasjoner

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rikskonsertene
 • Kunstnere/grupper: Rikskonsertene
 • Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
 • I samarbeid med: Rikskonsertene
 • Idé/opplegg: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene

Om kunstner / utøver / gruppe

Catharina Chen regnes som en av de mest lovende, norske utøverne innen klassisk musikk. Hun har sin utdanning fra Barrat Dues musikkinstitutt og mastergrad etter 4,5 års studier i USA. Catharina har tross sin unge alder vært solist med alle våre store norske orkestre.

For mer informasjon om Catharina Chen, se: www.catharinachen.net

Joachim Knoph er utdannet fra Oslo, London og Paris, og har samarbeidet med flere av Norges mest fremtredende musikere. Han har spilt med Catharina Chen i en årrekke. I tillegg til konsertvirksomhet, er Joachim aktiv som komponist for film og TV.


Medvirkende

 • Rikskonsertene
 • Catharina Chen
 • Joachim Knoph

Multimedia og vedlegg

Bilder

Catharina Chen
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene
Joachim Knoph

Video/Lyd

Musikk / Klassisk musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Pressekontakt
Kristin Stoltz Thomassen, Rikskonsertene
kst@rikskonsertene.no
Programlengde
Ca. 35 - 40 min.
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Skolen, gymsal eller lignende
Oppriggingstid
35 min.
Nedriggingstid
30 min.
Trenger nystemt piano
Ja
Strøm
16 A x 2
Merknad om publikumsplassering
Elevene sitter på matter, benker og stoler (se illustrasjon i Konsertinformasjon). Spilleplassen må være 5 x 7 meter.
Merknad for spillested
Konsertlokalet må være oppvarmet til normal romtemperatur ved musikernes ankomst. Rommet må stå klart minst 45 minutter før konsertstart. Musikerne setter pris på at kulturkontakt er tilgjengelig for musikerne under hele besøket.
Merknad
Spørsmål om programmet: Produsent Hallgeir Frydenlund, tlf 22025913
hallgeir.frydenlund@rikskonsertene.no
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
Medvirkende
 • Catharina Chen
 • Joachim Knoph