Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
HANDS OFF
Produksjonsliste
Program

HANDS OFF

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

«Hands off!!» er en konsert som presenterer slagverket i forskjellige former og utrykk. Utgangspunktet for konserten er hendene, som er slagverkernes redskap, og repertoaret spenner over stykker som på ulike måter blir utført med hendene. Pinquins slagverktrio spiller på tradisjonelle slagverksinstrumenter som trommer, treblokker og marimba - med stikker og køller, to eller fire, i tillegg til å bruke bare hendene. 

Denne konserten blir framført i etter sirkeltreningsprinsippet. Musikerne beveger seg fra stasjon til stasjon rundt i rommet, hvor de ulike stasjonene innholder ulike instrumenter.  Konserten fremføres uten ord, men musikerne kommuniserer gjennom ulike former for slagverk. Dette gir en konsertopplevelse med drivende rytmer, rare klanger, dramatiske uttrykk og morsomme oppdagelser som vil være spennende både for øret og øyet. Pinquins slagverktrio presenterer samtidsmusikk med hender i fokus. Hender som slår, stryker, klapper og knipser. La deg bli revet med av heftige rytmer, forundret over rare klanger og underholdt av dramatiske uttrykk.

Lærerveiledning

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN:


• Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever   konserten på lik linje med elevene.

• Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og   praktiske opplysninger. De forberedte møtene er ofte de beste. Rikskonsertene har god   erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører.
Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer for mer informasjon.
Se også http://www.pinquins.no/Pinquins/ for mer informasjon.

• Bruk også det vedlagte Bruk konserten- materiellet. Eierskapet til, og effekten av  konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rikskonsertene
  • Kunstnere/grupper: Penquins
  • Produsent: Torstein Ellingsen, Rikskonsertene,
    Tlf. 22 02 59 65 / E-post: te@rikskonsertene.no
  • Idé/opplegg: Opplegg/Idé: musikerne i samarbeid med produsent Åshild S. Nygaard 2010.
    Bruk konserten-opplegg: etter en idé av Matias H. Iversen og Cederlöf og Engstrøm (1975).

Om kunstner / utøver / gruppe


Pinquins ble dannet i 2008 av Sigrun Rogstad Gomnæs, Ane Marthe Sørlien Holen og Wendy Greenberg. Siden høsten 2012 har Johanne Byhring tatt over for Wendy Greenberg som fast medlem i trioen.  Medlemmene i trioen møtte hverandre som studenter ved Norges Musikkhøgskole, hvor alle har tatt mastergrad i utøvende slagverk, med hovedfokus på samtidsmusikk. Alle tre jobber nå som utøvende slagverkere.

Siden oppstarten i 2008 har Pinquins holdt mange konserter, og spilt på festivaler som Ultima, Festspillene i Bergen, Øyafestivalen og vært en del av Ny Musikks konsertserie. 

Monteringsanvisning

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER

• Elevene fordeles i to like store grupper og plasseres på matter, benker og stoler formet som en plog, se bilde (matter, benker og deretter stoler bakover, slik at alle elevene ser best mulig). Den store åpningen må være minimum 6.5 meter bred og den lille åpningen 2 meter bred. Publikumssidene må være minimum 6 meter lange.

• Musikerne trenger tilgang til strømuttak, en ganger 16 ampere.  Lokalet bør være blendet.

• Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen.

• Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted

Multimedia og vedlegg

Bilder

Penquins
Foto: Blunderbuss/Anna-Julia Granberg
Eksempel på oppsett av gymsal
Foto: Rikskonsertene
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
ca 40 min
Bærehjelp
• Musikerne trenger hjelp av 8 sterke elever til å bære utstyr ved ankomst og etter konserten.
Merknad
• Musikerne trenger tilgang på 2 bord (til sammen ca 240 x 60), 3 pulter og 8 stoler.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Torstein Ellingsen, Rikskonsertene,
Tlf. 22 02 59 65 / E-post: te@rikskonsertene.no