Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Kontaktperson:
Besøk frå Brasil NN
Produksjonsliste
Program

Besøk frå Brasil NN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Det kjem fem musikarar på besøk til Noreg. Dei er frå byen Niteroi, utanfor Rio de Janeiro, den største byen i Brasil. Dei spelar choro-musikk og har alle opptredd med nokre av dei største musikarane i Brasil.

Choro betyr ”liten gråt”, men er eigentleg ei ganske glad og munter form for musikk som oppstod i Rio de Janeiro i Brasil for over hundre år sidan. I Argentina har dei tango. I Brasil er choro folkemusikken og forløparen for dei meir kjende musikkformene samba og bossa nova. Men no har choro igjen blitt veldig populært i Brasil, og blir spela overalt.

Vanlege instrument i choro er gitar med sju strenger, ein cavaquinho, som er ein mini-gitar med fire strenger, og rytmeinstrumentet pandeiro – ein tamburin med trommeskinn på.
I denne konserten er det Celio de Caravelho som spelar rytmeinstrument. Celio kjem også frå Niteroi i Brasil, men han har budd mange år i Noreg. Celio snakkar norsk, og er den som skal fortelje om musikken dei spelar. Det kjem til å vere nokre songar som handlar om dyr, og som kanskje høyrest litt ut som dyr?

Dessutan skal alle lære nokre ord på portugisisk og prøve å danse samba! Gjestene våre frå Brasil har også øvd inn ein norsk song som alle barna kan vere med og syngje saman med dei, nemleg ”Bamses fødselsdag”. Hugs å øve de også!

Lærerveiledning

KORLEIS Kan SKOLEN STYRKJE SI EIGA KONSERTOPP LEVING?

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rikskonsertene
 • Produsent: Torstein Ellingsen, Rikskonsertane.te@rikskonsertene.no
  tel: 91 71 38 77
 • I samarbeid med: Rikskonsertane, Utenriksdepartementet og IMMUB (Instituto Memoria Musical Brasileira) i Brasil.
 • Idé/opplegg: Instituto Memoria Musical Brasileira (IMMUB) og Rikskonsertene startet i 2012 et langsiktig musikksamarbeid mellom Norge og Brasil (2012-2014).
   
  Målet for samarbeidet er å skape plattformer og møteplasser som sikrer barn og unge i særdeleshet en bedre tilgang til kulturelle goder og deltakelse i kulturaktiviteter, I tillegg til å styrke kulturell infrastruktur ved musikkutveksling mellom de to landene. Programmet Aprendiz, der barn og unge får stryker- og korundervisning, står sentralt i samarbeidet. Barratt-Due er involvert i prosjektet gjennom å undervise og styrke ensembler, såvel som å bidra med instrumenter og utstyr
   
  Prosjektet skal bidra til å oppfylle UNESCOs International Music Councils’ menneskrettigheter innen musikk.

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Dudu Olivera (cavaquinho / fløyte)
 • Charlles da Costa (gitar/cavaquinho)
 • Netinho Albuquerque (pandeiro)
 • Janaia Moreno (vokal)
 • Celio de Carvalho (perkusjon)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Janaina Moreno
Foto: Rikskonsertene
Celio de Carvalho, pandeiro
Foto: Lars Opstad
Dudu Oliveira
Foto: Rikskonsertene
Netinho Albuquerque, pandeiro
Charlles da Costa, gitar
Musikkformen Choro
Byen Niteroi
Tamburinen Pandeiro
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
40 min.
Maks publikumsantall
160
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
• Kulturkontakten tek imot musikarane, viser dei til rette og er vertskap under opphaldet.

• Vi ber om at tre elevar møter musikarane og hjelper til med å bere inn utstyr, 40 minutt før
fyrste konsert, og ut 20 min etter siste konsert.

• Musikarane nyttar vanleg plassering, midt på den eine langveggen i konsertlokalet.

• Musikerne ynskjer ikkje at publikum sit på stolar, men på matter og benkar i ein brei
halvsirkel rett framfor dei.

• God aldersspreiing på publikum, store elever saman med små, t.d. først A-klassar, så B-klassar, er ein fordel.

• Det er ein fordel at lærarane sit i lag med elevane sine.

• Straumuttak i nærleiken av spelestaden er naudsynt.

• Ver venleg å sjå til at det er normal romtemperatur i konsertlokalet.

• Vaktmeisteren (eller ein annan ved skulen med ansvar for tilrettelegging av
konsertlokalet) må få eit eksemplar av denne konsertinformasjonen.

• Kaffi og vatn til musikarane er alltid populært!
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Torstein Ellingsen, Rikskonsertane.te@rikskonsertene.no
tel: 91 71 38 77
Medvirkende
 • Dudu Olivera (cavaquinho / fløyte)
 • Charlles da Costa (gitar/cavaquinho)
 • Netinho Albuquerque (pandeiro)
 • Janaia Moreno (vokal)
 • Celio de Carvalho (perkusjon)