Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
LyDoku - Rikskonsertene - NN
Produksjonsliste
Program

LyDoku - Rikskonsertene - NN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

HEILDAGSBESØK på skulen!

Finnes det rare lydar på din skule? Kvar er skulens finaste, mørkaste eller morosamste lydar? Kan desse lydane bli til musikk? Bli med på eit lydverkstad og ein interaktiv lydkonsert!

I LyDoku er det elevanes og skulens eigne lyder som får fokus. Samen med musikarane i Båndvidda samlar ein gruppe elevar frå 5. eller 6. trinn inn lyder. Lydene blir gjort om til instrumentar som speles av elevane sjølv i ein konsert. Alle elevane frå 1.-7. trinn er publikum på konserten.

Det er fint om så mange  som mogeleg høyrer på finalelåta før dykk får besøk: http://soundcloud.com/lydoku/sannheten-om-skolen

Vil du vite meir? Da kan du lese om då Lydoku var på Hallagerbakken skule i Oslo:

https://www.rikskonsertene.no/flere-nyheter/ekstremsport/

Lærerveiledning

Kompetansemål i musikk for 5. - 7. årstrinn:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rikskonsertene
  • Produsent: Ingrid Kindem, Rikskonsertene
  • I samarbeid med: Rikskonsertene

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Jon Halvor Bjørnseth (Verkstadleiar/elektronikk)
  • Isak Thomas Anderssen (Verkstedleder/elektronikk, cello)

Multimedia og vedlegg

Bilder

LyDoku-orkester
Foto: Rikskonsertene/Lars Opstad
Miksepult
Foto: Rikskonsertene/Lars Opstad
LyDokuboks
Foto: Rikskonsertene/Lars Opstad
LyDoku
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
workshop 75 min + konsert(ar) 40 min
Maks publikumsantall
160
Arena / rom
Skulen, gymsal eller lignande
Er workshop
Ja
Workshop
Skulen plukker ut maks 30 elevar frå 5. eller 6. trinn som deltar på verkstad før konserten. Verkstad for kvar skule før første konsert.
Bærehjelp
5 elevar
Annet utstyr
Musikarne treng 3 bord (helst ca. 1,5 m breit. Det kan godt vere 2 skulepultar + eitt større bord) og 2 stolar på scenen
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
45 min.
Strøm
16 A jorda stikkontakt i nærleiken - legg om nødvendig fram skjøteledning.
Merknad om publikumsplassering
Musikarane bruker langveggen i lokalet og elevane sit i eit amfi av mattar, benkar og stolar.
Merknad
Arena / rom:
Sko\ulen, gymsal eller lignandeUtstyr:
Musikarane treng 3 bord (helst ca. 1,5 m breit. Det kan godt vere 2 skulepultar + eitt større bord) og 2 stolar på scenenStrøm:
16 A jorda stikkontakt i nærleiken - legg om nødvendig fram skjøteledning.Merknad om publikumsplassering:
Musikarane bruker langveggen i lokalet og elevane sit i eit amfi av mattar, benkar og stolar.Spørsmål?
Kontakt musikar Jon Halvor Bjørnseth, tlf 48 86 74 67
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Ingrid Kindem, Rikskonsertene
Medvirkende
  • Jon Halvor Bjørnseth (Verkstadleiar/elektronikk)
  • Isak Thomas Anderssen (Verkstedleder/elektronikk, cello)