Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Ismusikk - NN
Produksjonsliste
Program

Ismusikk - NN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette er ein konsert med høg risiko. Alt går gale hvis det blir for høg temperatur.

Terje Isungset speler på isofoner, isperkusjon og ishorn. Kor raskt vannet har frosse bestemmer lyden, klangen og tonane han lagar. Instrumenta er henta opp av ein fjord og laga med motorsag, kniv og drill (sjå video).

Dei oppbevarast på fryselager og transporterast rundt i ein isbil.

Lurer du på korleis is høyres ut? Og på om instrumenta kjem til å smelte? Det får du vite på konserten.

Velg ut 3 elevar frå skulen (som har erfaring frå korps, kor e.l.) som skal være med å spele på isinstrumenta til Terje!

Lærerveiledning

BRUK KONSERTEN I NATURFAGSUNDERVISNINGEN

Is kan brukast til mange kunstuttrykk. Gjer forsøk med is og vatn.

KOMPETANSEMÅL 3.-4. TRINN:
"Gjennomføre forsøk som visar at stoffa kan endre karakter når dei blir utsatt for ulike påverknader."

Visste du at vatn er verdas viktigste naturressurs?

Visste du at is mister all klang ved 0 grader?

Visste du at det kvart år er ein isfestival på Geilo?
www.icefestival.no
www.icemusic.no og www.all-ice.no.

Visste du at det kvart år byggast ordentlege hoteller av is med som smeltar når varmen kjem?
http://www.nordlys.no/nyheter/article7041693.ece

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rikskonsertene
 • Produsent: Rikskonsertenes skolekonsertprodusent i Vest-Agder, Anne Tone Hageland
 • Idé/opplegg: Utøvarane i samarbeid med produsent Anne Tone Hageland

Om kunstner / utøver / gruppe

Terje Isungset har arbeidd med is sidan 1999. Han har fått Edvard-prisen samt vore nominert til ulike andre prisar for ismusikk. Terje starta og hadde ideen til verdas første ismusikkfestival. Sjå  www.isung.net

Knut Asbjørn Tveitehagen og Even Grue Rygg har henta opp all isen til instrumenta som brukast i konserten. Isen er frå Vatsfjorden ved Ål i Hallingdal.


Medvirkende

 • Terje Isungset (Is-instrumenter)
 • Maria Skarnes
 • Anastasia Isachsen
 • Tor Magne Hallibakken
 • Bernard Svidal

Multimedia og vedlegg

Bilder

Ismusikk
Foto: Foto: Knut Bry
Terje Isungset. Foto: Bjørn Furuseth
Foto: Bjørn Furuseth
Isinstrumenter. Foto: Victor Deleo
Foto: Victor Deleo
Gjett hva som er inni denne?
Foto: Rikskonsertene

Video/Lyd

Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Ingrid Kindem, Rikskonsertene
Programlengde
40 minutt
Maks publikumsantall
200
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
45 min.
Må blendes
Ja
Merknad
• Vaktmester bør vere tilstades når utøvarane kjem.• Framkomst frå bil ute til sceneområdet inne må vere utan trappar eller sviller. Isen må kunne trillast inn utan løft.• Lokalet må kunne blendast.STRØM:
• Det trengs elektrisk uttak til parkert bil/ishenger ute; 1 stk. 16 A.
• Lokalet må ha straumuttak; 2 stk. 16 A kurser med jord, alternativt 1 stk 32 A trefas. Utøvarane har med eige sikringsskåp.

RIGGING OG PUBLIKUMSPLASSERING:
• Gymnastikksalen gjerast klar på vanleg måte med musikarane ved den eine langveggen og elevene i vifteform foran. 

• Utøvarane treng 50 minutt i konsertlokalet på forhand til opprigg og lydprøvar. I denne tida kan det ikkje vere aktivitet som lagar bråk i rommet.

• Nedriggingstida er ca. 40 minutter.

BÆREHJELP:
• Utøvarane treng 1 vaksen person til tunge løft/bering av is før og umiddelbart etter konserten.

• 4 av dei eldste elevane som bere-/trillehjelp ved opp- og nedrigg av anlegg og lys.
UNDER KONSERTEN:
• Vi ber om at elevane ikkje har på seg yttertøy på konserten og at mobiltelefonar o.s.v. er avskrudd. Klassane sit samla med læraren sin.
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Rikskonsertenes skolekonsertprodusent i Vest-Agder, Anne Tone Hageland
Medvirkende
 • Terje Isungset (Is-instrumenter)
 • Maria Skarnes
 • Anastasia Isachsen
 • Tor Magne Hallibakken
 • Bernard Svidal