Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Kontaktperson:
Mister E in Concert
Produksjonsliste
Program

Mister E in Concert

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Musikar og komponist Mister Etienne er ein einsam og sjølvsentrert mann. Åleine i stova komponerar han sitt største og viktigaste verk medan han drøymer om at han ein dag skal opptre framfor eit stort publikum.  

I dag øver han saman med sine meir eller mindre samarbeidsvillige kollegaer: 4 høgtalarar, kvar og ein med sin ekstravagante personlegdom. Dei lar seg ikkje så lett instruere og kjem raskt med eigne forslag til korleis musikken skal vere.

Einsemd, utryggleik, draumar og kjærleik er stikkord for den vakre og særeigne musikken, som spenner frå jazz, italiensk opera og hardrock til storband.  

Lærerveiledning

Sjå lenker nedst i høgre marg.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Rikskonsertene
 • Kunstnere/grupper: Mister E - Etienne Borgers
 • Idé/opplegg: Utøvar i samarbeid med Paolo Martini, Studium Actoris og produsent Linda Gjersøe Helseth, Kultur i TromsRegissør: Paolo Martini, Studium ActorisBearbeida hausten 2013 av produsent Grete Helene Madssen, Kultur i Troms, og Torstein Ellingsen, produsent i Rikskonsertane.

Om kunstner / utøver / gruppe

Etienne Borgers er ein nederlandsk songar, komponist og mimeartist, som har utvikla ein unik form for musikkteater for barn, der han sjølv spelar kvar einaste rolle.

Etienne hentar inspirasjon til musikken frå reisene sine. Når han reiser, brukar han mikrofon og opptakar istadenfor kamera. I sjølv dei vakraste landskap seier han at han gjerne held att augene for å ta inn lyden kring seg. Han fortel også at han i samtalar med andre ofte mister essensen, fordi han lyttar etter melodiar og stemningar. 

Etienne har gjort stor suksess i Noreg og Europa med fleire teaterstykke, mellom anna Cool Frogs og Herr Molsk. I Mister E in Concert ønskjer Etienne å få vist meir av songaren og musikaren i seg.   

På denne lenka kan du lese meir om Etienne Borgers, samt høyre utdrag frå konserten (velg blogg, og musikken ligg nederst til høgre):
http://www.etienneborgers.nl/


Medvirkende

 • Mister E - Etienne Borgers
 • Etienne Borgers

Multimedia og vedlegg

Bilder

Mister E in Concert
Foto: Fred Thie
Scenekart
Foto: Mister E in Concert
Musikk / Pop/rock
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Torstein Ellingsen, Rikskonsertane
te@rikskonsertane.no
Tlf.: 22 02 59 65
Kontaktperson utøver
Etienne Borgers
Tlf.: 0031 624885674
E-post: eborgers@casema.nl
Programlengde
40 min
Maks publikumsantall
160
Arena / rom
Gymsal eller anna eigna lokale
Bærehjelp
3 sterke elevar
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
 • Straum:
  1 x 16 ampere

 • Merknad om plassering av publikum:
  Sjå vedlagd scenekart for scene- og publikumsoppsett. Det er viktig at dette blir fulgt, og at det ikkje blir for mange rekkjer med stolar, da dei bakerste ikkje vil sjå alt som skjer. Bygg amfi med bord e.l om det trengs.Viktig at dette skrivast ut og blir fulgt.

 • På første dag på turneen og før første konsert, kjem utøvaren 90 min før konsertstart for å få klargjord alt utstyr.
   
 • Utøvar treng garderobe ved sida av konsertlokalet.
   
 • Støy frå vifter og ringjeklokker må vere slått av under konserten.
   
 • Det er viktig at kulturkontakten er tilgjengeleg på konsertdagen, og helst tilstades på konserten. Dersom vedkommande ikkje er tilgjengeleg bør det kome ein stedfortredar. Vedkommande skal kjenne denne konsertinformasjonen og scenekartet.
   
 • Det er hyggeleg om utøvar får ein kopp kaffe ved ankomst.
   
 • Konsertar der elevane er aktivt involvert som kulturarrangørar har vi positive erfaringar med. 
  Meir om "Eleven som arrangør" finn du på denne lenka:  
  http://www.kulturitroms.no/pub/troms/main/?aid=12091&cid=3018
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Medvirkende
 • Etienne Borgers