Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00
Kontaktperson:
Takk for alt - om livets siste mysterium
Produksjonsliste
Program

Takk for alt - om livets siste mysterium

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Mange tror - men ingen vet...
Hva er egentlig døden? Hva skjer etter døden?
Hvem kan gi meg svar?

Ingen kan gi meg svar.

Hvorfor tror noen at de vet? Når det eneste vi vet er at ingen vet....

Dette er et viktig spørsmål som menneskene i årtusener har fundert på. Forestillingen spilles i en spørrende tone, hvor man ikke er ute etter et bestemt svar om hva som skjer med oss, men at alle svar og undringer er like viktige.

Døden er et av våre siste tabuer i samfunnet, og et viktig tema der vi åpner opp for tanker og undring rundt et av livets store spørsmål.

Lærerveiledning

Undring rundt hva som skjer etter døden

Dette er en forestilling der man bruker musikk til å skape stemninger, og til å gi assosiasjoner til land, kulturer og ritualer.

Forestillingen kan lett knyttes opp til religion, livssyn og etikk. Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål, og har gjennom historien bidratt til å forme individ, felleskap og samfunn. Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over. Et av de siste tabuene i vårt samfunn er døden. Den snakkes det lite om, og det er - naturlig nok for mange - et vanskelig tema å snakke om. Dette kan være en anledning til å snakke med elevene om temaet, og til å gi rom til å undres over hva de forskjellige religionene tror på. Filosofiske spørsmål er også noe man kan åpne for, enten som forarbeid til konserten eller som etterarbeid. Et eksempel er denne målsettingen for 1. - 4. trinn: "Filosofi og etikk - uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt, og gi respons på andres tanker".

Vi håper at lærerne kan forberede elevene i forkant av konserten om hvilket tema som tas opp, og snakke litt videre om det etter konserten. Det kan dukke opp tanker og spørsmål som det kan være bra og godt å snakke om i et trygt klassemiljø.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rikskonsertene
  • Kunstnere/grupper: Åsa Ytredal og Beate Brox
  • Produsent: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kristin Løseth Waade
  • I samarbeid med: Rikskonsertene
  • Idé/opplegg: Musikerne i samarbeid med produsent i Nord-Trøndelag, Kristin Løseth Waade

Om kunstner / utøver / gruppe

Åsa Ytredal er fløytist. Hun jobber til vanlig i Stavanger, der hun jobber  som lærer og frilanser.

Beate Brox er slagverker og perkusjonist, og bor i Olso. Hun jobber med musikkformidling i Oslo-Filharmonien når hun ikke er ute og spiller.


Medvirkende

  • Åsa Ytredal og Beate Brox
  • Beate Brox (Slagverk, perkusjon)
  • Åsa Ytredal (Fløyte)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Takk for alt
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent i Nord-Trøndelag, Kristin Løseth Waade
Mobil: 476 03 871
E-post: kristin-loseth.waade@ntfk.no
Kontaktperson utøver
Åsa Ytredal
Mobil: 913 51 485, e-post: asacarol@msn.com
Programlengde
40
Maks publikumsantall
160
Arena / rom
Gymsal
Bærehjelp
3-4 elever
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Litteratur
På linken under kan man finne ungdommer som stiller spørsmål rundt temaet døden. Dette er et forum for barn og unge, og her kan man stille spørsmål og få profesjonelle faglige svar på det de spør om (ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom):

http://www.ung.no/oss/
http://www.ung.no/oss/sorg/135223.html 
Strøm
Det må være tilgang på strøm. Legg gjerne ut en skjøteledning.
Merknad om publikumsplassering
Plasser stoler i en halvsirkel foran musikerne, ha en midtgang som musikerne kan bevege seg på underveis i konserten. Musikerne ønsker å spille mot langveggen.
Må blendes
Ja
Merknad for spillested
Se til at utøverne har tilgang på garderobe. Konsertsted må være oppvarmet før utøverne kommer på skolen. Det er alltid hyggelig å få tilbud om en kopp kaffe/te. Husk å ha vann og glass tilgjengelig for musikerne.
Merknad
Det er fint om lærerne kan plukke ut en gruppe på 5 elever fra 6. trinn som har bakgrunn fra korps eller dans.
Arrangører
Arrangert av:
Rikskonsertene
Produsent:
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kristin Løseth Waade
Medvirkende
  • Beate Brox (Slagverk, perkusjon)
  • Åsa Ytredal (Fløyte)