Rikskonsertene
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug torg 2, 0401
Telefon: 22 02 59 00 • kontakt: Fra 2016 er Rikskonsertene - sammen med DKS-sekretariatet - omgjort til Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (se www.kulturtanken.no). Samtidig er musikk omgjort fra skolekonsertordning til et av seks kunst- og kulturuttrykk finansiert av spillemidler i DKS, og produksjon av musikkaktiviteter overført fullt ut til fylkeskommuner (og kommuner).
Jeg synger din sang min venn
Produksjonsliste
Program

Jeg synger din sang min venn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Har du  venner som synger sanger fra sine hjemland? Skjønner du hva de handler om selv om du ikke forstår hvert ord de synger?

De som er barn og ungdom nå, skal overta oppgaven med å utvikle Norge  videre som nasjon. Interesse og respekt for andres kultur og uttrykksmåte er en viktig del av dette arbeidet.

Et fint sted å starte, er å høre på og lære seg  venners sanger. Sanger fra andre kulturer, sanger på andre språk. Denne konserten heter "Jeg synger din sang min venn".  Her får vi høre sanger fram mange land, på mange språk.  Kanskje du kjenner igjen en melodi eller to?.

Lærerveiledning

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN


• Vi ber særskilt om at lærerne er et aktivt publikum, sitter sammen
med elevene og deltar aktivt under konserten

• Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger

• Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker
elevverter og elevarrangører. Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangor

• Gjør elevene på forhånd kjent med programmet. De forberedte møtene er ofte de beste

• Bruk også det vedlagte Bruk konserten-materiellet. Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål.

Se også boken Bruk konserten! for fl ere undervisningsopplegg
www.rikskonsertene.no/brukkonserten

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Østfold kulturutvikling
 • Idé/opplegg: Konseptidé: ”Jeg vil bygge mitt land”: Eldar Skjørten
  CD–produksjon: ”Jeg vil bygge mitt land” -
  Rikskonsertene, Eiksmarka skole, Musikkpedagoikk.no © 2010
  Produksjon: Jeg synger din sang min venn
  Inspirasjon: Eldar Skjørten, Eiksmarka skole
  Idearbeid: Utøverne i samarbeid med produsenten Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
  Vokalarrangement: Lars Andreas Aspesæter
  Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene © 2011

Om kunstner / utøver / gruppe

Anine Kruse Skatrud, vokal, har høyere musikkutdannelse som dirigent og sanger. Hun hartilbragt hele ti år ved Norges Musikkhøgskole. Anine er medlem av ensemblet Pitsj.
http://www.pitsj.no/anine_kruse_skatrud

Benedikte Kruse, vokal, er utdannet sanger og sangpedagog og har variert erfaring fra både teater og fjernsyn. Hun er medlem av ensemblet Pitsj og jobber mye i studio med dubbing av serier og tegnefi lmer, bl.a. Happy Feet og Robotene.
http://pitsj.no/benedikte_kruse  eller http://www.musikkteaterskolen.no/artikkel.php?id=13

Nina Mortvedt, vokal, har studert teater ved The Lee Strasberg Theatre Institute (1999) i New York, og fullførte våren 2007 sin musikkutdannelse ved Norges musikkhøgskole, med jazzsang som hovedinstrument.
http://www.musikkteaterskolen.no/artikkel.php?id=13

Lars Andreas Aspesæter, piano og vokal, er jazzpianist og sanger. Utdannet ved Norges
musikkhøgskole.
http://www.myspace.com/aspesaeter

Multimedia og vedlegg

Bilder

Jeg vil synge
Foto: Carsten Jøssund
Anine, Benedikte, Nina og Lars Andreas
Foto: Carsten Jøssund, Rikskonsertene
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Nina C. Dahl - nindah1@ostfoldfk.no
Programlengde
40
Maks publikumsantall
160
Arena / rom
Gymsal eller aula på skolen
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER
• Utøverne ankommer ca 45 minutter før konserten starter

• Utøverne står på langveggen og elevene sitter i en halvsirkel rundt

• Utøverne tar kontakt ved ankomst om de trenger hjelp, f eks med teknisk utstyr
inn/ut fra konsertsalen

• Om skolen har et piano/el. piano eller keyboard tilgjengelig kan det settes inn i gymsalen

• Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen

• Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Østfold kulturutvikling